درایور چیست

درایور چیست – درایور جز اصلی ارتباطی یک سیستم اسکادا با تجهیزات کنترلی است
درایور ها بر اساس پروتکل های مختلفی طراحی شده اند تا بتوانند با تجهیز مورد نظر ارتباطی روان، پایدار، و
پرسرعت و به همراه تنظیمات راحت را مهیا سازد.
در ادامه بحث درایور چیست باید اشاره کرد که :
در نرم افزار zenon بیش از 400 نوع درایور در کتابخانه نرم افزار وجود دارد تا بتوان برای برندهای مختلف تجهیزات با درایور مخصوص خودش کانکشن برقرار شود.
نکته جالب توجه و خاص کمپانی سازنده در این است که تمامی درایورها به صورت native طراحی شده اند.
این درایورها بر اساس پروتکل های ارتباطی استاندارد و پروتکل های انحصاری هر برند ساخته شده اند.

پروتکل های مطرح در حیطه اتوماسیون صنعتی :IEC 60870, IEC 61850, Modbus TCP, Modbus RTU, DNP3, S7TCP می باشند.

برای اطلاعات بیشتر از این قسمت وارد شوید.

اطلاعات انگلیسی از اینجا بخوانید.

درایور چیست
error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!