(پروژه بین المللی اسکادا (چند زبانه

شرکت های چند ملیتی همیشه از توانایی های zenon در طراحی سریع و آسان پروژه و از قابلیت چند زبانه پروژه چند زبانه بسیار استقبال می کنند .

پروژه چند زبانه در واقع قابلیت ترجمه تمامی کلمات موجود در طراحی پروژه را نشان می دهد. در zenon به راحتی می توان بین زبان ها سوییچ کرد.

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!