نگاهی بر Ecodial

سلام! به اولین درس از آموزش نرم افزار کاربردی Ecodial خوش آمدید

در فصل اول سعی بر آن می شود که آشنایی کلی با تاریخچه و نرم افزار حاصل شود – در ویدو زیر تاریخچه و مقدمه ای از این نرم افزار ارائه می گردد

در زیر ویدیو رسمی خود شرکت اشنایدر الکتریک را می توانید مشاهده کنید

پیرو ویدیو که دیده اید توضیح داده شد این نرم افزار جهت موارد زیر مورد استفاده است:

●Ecodial Advance calculation is the “Schneider Electric Software” for “Electrical Installation calculation and sizing”

●It is dedicated to:

●Electrical installation sizing in accordance with installation (IEC 60364) and calculation standards. (CENELEC TR50480)

●Circuit breakers choice and setting – Taking into account cascading and discrimination

●Operating conditions of the installation – Management to optimize the source and cable sizing

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!