نمایش پروژه در هر دستگاه مورد نیاز

نمایش پروژه های zenon در هر دستگاه مورد نیاز بدون هیچ گونه عملیات مهندسی از توانایی های مهم zenon به نام versatility می باشد.تطبیق پذیری سایز نمایش پروژه

تمام پروژه های ساخته شده در zenon کاملا مستقل از بستر سخت افزار و تجهیزی هستند که روی آن و تطبیق پذیری سایز نمایش پروژه یعنی پروژه یکبار طراحی و بارگذاری می شوند.

یک پروژه زنون به راحتی قابلیت نمایش از طریق صفحات جستجوگر وب، پنل CE ، یا هر صفحه نمایش دیگر را دارا می باشند .

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!