قابلیت نمایش چندین پروژه همزمان

توانایی مدیریت همزمان پروژه ها یا در واقع همان ادغام پروژه ها در ادیتور و ران تایم zenon استانداردی برای صنعت اتوماسیون شد.

توسط قابلیت ادغام پروژه ها، هر پروژه به خوبی و آسانی نگهداری، ویرایش و توسعه پیدا می کنند. همچنین جهت افزونگی پروژه نیاز به منابع کمتر سخت افزاری وجود خواهد داشت.

در زنون به راحتی می شود پروژه های ساخته شده را در دل پروژه Integration نگهداری کرد و بدین ترتیب از پروژه ای به پروژه ای دیگر در محیط ران تایم سوویچ کرد و همچنین از مشخصات یک پروژه در دیگری استفاده کرد.

ادغام پروژه ها سبب می شود تا قابلیت ریداندنسی به راحتی در بین هر دو سیستم کامپیوتر اجرا شود .

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!