امنیت نرم افزار

امنیت نرم افزار و سطح دسترسی

جنبه های مختلف امنیت مانند:

1) پایداری در سیستم،

2) امنیت در عملکرد،

3) امنیت در برابر دسترسی غیر مجاز،

از قوانین اصلی در معماری نرم افزار زنون هستند.

برای هر المان در zenon امکان تعریف کردن سطح دسترسی فراهم می باشد. در zenon شما می توانید سطح دسترسی کاربری رو از طریق پارامتر بندی تعریف کنید و این امکان هم در محیط ادیتور و هم در محیط ران تایم امکانپذیر است.

آموزش های بیشتر در درس “معرفی اسکادا”

Find More in SCADA zenon security

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!