ادیتور کارآمد و راحت 2

آسان ترین نرم افزار اسکادا -عدم انجام کارهای تکراری در کاهش زمان و انرژی مصرف شده برای طراحی پروژه بسیار موثر می باشد.

امکان طراحی مرکزی برای یک شیء و یا حتی برای تنظیمات یک دستگاه به مهندسین اتوماسیون اجازه می دهد تا در طراحی پروژه از آن المان که تنها یک بار ساخته شده به تعداد مختلف و مورد نیاز خود در پروژه بهره ببرند.

آسان ترین نرم افزار اسکادا- zenon با بهره گیری از خصوصیت های متداول نرم افزار های ماکروسافت مثل drag & drop سهولت در طراحی پروژه را به ارمغان آورده است.

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!