تمرین برای فهم عمیق و تسلط بر “اتصال کوتاه”

مدار زیر را در نظر بگیرید

فرض کنید مدار در 63 kV تغذیه می شود و قدرت اتصال کوتاه منبع 200 MVA باشد

در تمرین بالا :

1- اول مقدار جریان اتصال کوتاه را در BUSRBARS بدست آورید؟

2- قدرت قطع را برای تمامی کلید ها از D1 تا D7 بدست آورید؟ Making & Breaking Capacity

برای دیدن پاسخ پس از استارت تمرین که زمان شما را محاسبه می کند ، پاسخ هایتان را درج نموده و ، ، دکمه ” Finish Quiz ” را بزندید تا جواب را مشاهده کنید

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!