آزمون اول

این آزمون صرفا جهت آموزشی دارد و در انتهای آن می توانید جواب های صحیح را مشاهده کنید

ابتدا تمامی ویدیو ها و مطالب درس های فصل اول را بدقت مطالعه و ویدیو ها رامشاهده کرده سپس با فشردن “Start Quiz” شروع کنید

در انتهای هر آزمون با زدن View Questions پاسخ های صحیح را می توانید ببینید – پاسخ های درست شما با رنگ سبز و اشتباه به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!