پروژه – لطفا فرم درخواست سفارش تجهیزات پر گردد

در انتهای ارسال کالا/خدمات ،سرویس و گارانتی مرتبط به نام این شرکت خواهد بود
در مورد کلیه مواردی که قیمت آنان در پلتفرم مشاهده نمی شود، حتما نیاز به ارسال نامه رسمی می باشد، نامه خود را اینجا ارسال نمایید
در راستای حمایت از مشتریان ، و جلوگیری از استعلام موازی و واسطه گری ، حتما پروژه را به نام خود ثبت نمایید
در صورتی که فکر می کنید با توضیحات تکمیلی برای درخواست خود ، می توانید به بهبود کیفیت پاسخگویی کمک کنید ، شرح آن را اینجا ذکر کنید