پروژه – لطفا فرم درخواست سفارش تجهیزات پر گردد

در انتهای ارسال کالا/خدمات ،سرویس و گارانتی مرتبط به نام این شرکت خواهد بود
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 8 files.
در مورد کلیه مواردی که قیمت آنان در پلتفرم مشاهده نمی شود، حتما نیاز به ارسال نامه رسمی می باشد، نامه خود را اینجا ارسال نمایید
در راستای حمایت از مشتریان ، و جلوگیری از استعلام موازی و واسطه گری ، حتما پروژه را به نام خود ثبت نمایید
در صورتی که فکر می کنید با توضیحات تکمیلی برای درخواست خود ، می توانید به بهبود کیفیت پاسخگویی کمک کنید ، شرح آن را اینجا ذکر کنید
=