رله حفاظت

قیمت فروش رله حفاظت موجود مناسب در سیستم های قدرت، پست ، نیروگاه و صنایع مختلف، لیست قیمت فروش انواع رله های حفاظتی زیمنس جنرال الکتریک اینگتیم و اشنایدر الکتریک و کلیه برند های زیر مجموعه مرتبط با آن از جمله

SEPAM MICOM VAMP

GE SCHNEDIER ELECTRIC ABB INGGETEAM SIEMENS

رله حفاظت دستگاه هایی هستند که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت وجریان و یا کمیت فیزیکی مانند درجه حرارت و حرکت روغن تحریک شده و باعث بکار افتادن دستگاه های دیگر ونهایتاً قطع مدار بوسیله کلید قدرت میگردد به طور کلی رله ها وظیفه شناسایی خطا را بر عهده داشته و مهمترین جزء یک سیستم حفاظتی می باشند.

ساختار عملکرد :

رله ها از نظر تکنولوژی ساخت به سه نوع الکترومکانیکی ، استاتیکی و دیجیتالی تقسیم می گردند نوع الکترومکانیکی رله ها در حال جایگز ین شدن با انواع دیجیتال بوده و استفاده از آنها بسیار محدود شده است در نوع استاتیکی طراحی بر مبنای ادوات الکترونیکی آنالوگ بوده ولذا فاقد امکان برنامه ریزی می باشند در نوع دیجیتال از پردازنده جهت آنالیز جریان خطا واعمال فرمان مناسب استفاده می شود و با توجه به این امر امکان برنامه ریزی رله و داشتن چند ین مشخصه عملکردی متفاوت امکان پذیر خواهد بود دراین نوع رله حفاظت چندین عملکرد مختلف که پیش از آن به کمک رله های مجزا انجام می گرفت را می توان بصورت مجتمع در یک رله حفاظت قرار داد که البته این امر می تواند باعث کاهش قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی گردد . با این حال استفاده از رله های دیجیتال در حال حاظر گزینه اصلی حفاظت بوده وپیشنهادات بر این مبنا ارائه می شوند.

Showing 1–9 of 76 results

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!