Contactor & Accessories

کنتاکتور لیست قیمت فروش آنلاین فوری  تجهیزات موجود در استوک  انواع کنتاکتور اشنایدر الکتریک تله مکانیک ایران با هولوگرام اصلی ،بررسی تخصصی رفرنس های مختلف و کاتالوگ ها

SCHNEDIER ELECTRIC TELEMECANIQUE

تاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند. از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می شود. هر کنتاکتور معمولاً داراي سه کنتاکت اصلی براي مدارمی باشد.

کنتاکتور از دو هسته E شکل که یکی ثابت و دیگري متحرك است، تشکیل می شود. در میان هستۀ ثابت یک سیم پیچ قرار دارد که با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد می شود که هسته متحرك را به هستۀ ثابت متصل می­کند. با حرکت هستۀ متحرك، تعدادي کنتاکت باز، بسته و تعدادي کنتاکت بسته، باز خواهند شد.

Showing 1–9 of 484 results

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!