کلید کامپکت

کلید کامپکت قیمت فروش تامین کلید( کمپکت ) فشار ضعیف تابلو برق

کلید کامپکت این نوع کلید ها کاربرد عمومی دارند، قابلیت قدرت قطع بالایی داشته و کندکار هستند که می توانند در مقابل جریان های بالا و لحظه ای اتصال کوتاه دوام بیاورند. از این رو، در ساخت تابلو برق برای قطع و وصل کردن تابلو برق (کلید اصلی یا ورودی) و یا در تابلو های توزیع و فیدرهای قدرت، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این کلیدها دارای مدل های ثابت (fixed) و قابل تنظیم (adjustable) هستند. نرخ جریان در مدل ثابت بصورت رنج های استاندارد واحد (…,63,100,160,250) و در مدل قابل تنظیم، بصورت یک بازه (…,100-80,80-60) ارائه می شوند که در برخی از مارک ها، پارامتر جریان بصورت درصد و یا ضریب 0/5 تا 1 نیز تعیین می شوند.

Showing 1–9 of 381 results

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!