همکاری با ما

ما با هم ، قوی تریم!

قطعا مهمترین عاملی که باعث شده است پلتفرم بصورت درون و برون مرزی شناخته شده و موفق شود ، همراهی صمیمانه ، صادقانه شرکا و همکاری آنان می باشد .پیش آ پیش از انتخاب این مجموعه و حس اطمینان و همدلی شما ، صمیمانه سپاسگزاریم.

با توجه به تقاضای روز افزون جهت همکاری در فعالیت هایی همچون ، “تامین تجهیزات صنعتی” ، “ارائه خدمات فنی مهندسی، طراحی، ، تست و راه اندازی” ،” ارائه مقالات آموزشی” مرتبط، فرم زیر ارائه می شود که بصورت هوشمند به این مهم ، سرعت ، دقت می بخشد.

دقت داشته باشید با کلیک بر روی “فایل پیش ساخت” و “عکس راهنما“برای همکاری دانلود و پس از تکمیل در این سامانه بارگزاری شود.همچنین همکارانی که در سامانه به ثبت رسیده اند بعد از دانلود این فایل و نصب آن ،با هماهنگی بخش فروش می توانند از طریق اینترنت جلسه آنلاین برگزار کرده و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.

کلیه مقالات آموزشی پر بار ، با نام نوسینده و یا مولف منتشر شده و بوسیله قفل الکترونیکی صیانت و حفظ می گردد.

فایل Tamplate