کدام سیستم را انتخاب کنیم؟

در درس های گذشته مفصل به هر کدام از انواع شبکه های زمین پرداختیم و شاخصه هر کدام را مورد بررسی قرار دادیم ، واقعیت آن است که اگر تمامی موارد و پیشنهادات را برای هر کدام به دقت پیاده سازی کنیم ، به لحاظ ایمنی افراد تفاوتی نمی کند کدام یک را پیاده سازی کنیم ، مثلا یادتان باشد برای TT گفتیم از RCD و در سیستم های IT از تجهیزات IMD استفاده شود

اما به لحاظ پایداری و نوع تجهیزات می توان پیشنهاداتی را ارائه کرد- این پیشنهادات بصورت خلاصه و منظم در جدول زیر بصورت قابل فهم پیشنهاد شده اند و در مواردی نیز ما را از انتخاب بعضی هشدار داده است ، لطفا به جدول زیر و دلایل و توضیحات هر یک توجه کنید

مثلا در سوله ای که خطر جرقه ممکن است منجر به مشتعل شدن مواد اشتعال زا شود ، طبیعتا نول مشترک TN-C استفاده نمی کنیم و با پیاده سازی سیستم ایزوله IT جریان اتصال کوتاه را به کمترین حالت ممکنه می رسانیم

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!