منحنی قطع

در درس قبلی ” اصول حفاظت” منحنی قطع و نحوه کار با ان را به شکل کلی دریافتیم حال بیایید به انواع آن و نگاهی دقیق تر به آن بپرداذیم

انواع منحنی قطع

خود منحنی ها همان طور که گفته شد به شیب منفی هستند زیرا رابطه زمان و جریان در آنان معکوس است یعنی جریان خطا بیشتر در زمان کمتری تشخیص داده می شود ، پس هر چه شیب نمودار ها بیشتر منفی باشد خطا زودتر از بین می رود ، اگر بخواهیم بر اساس شیب تقسیم بندی داشته باشیم بد نیست به عکس زیر نگاهی بیاندازیم

منحنی DT -Definite Tiem

یعنی برای تجهیز خطا فرقی نمی کند که جریان چه مقدار از خطا بیشتر باشد ، هر چه هم زیاد باشد تجهیز در “زمان محدود و تعیین” شده به آن پاسخ می دهد . شکل زیر را ببینید

منحنی IDMT – Inverse Definite Minimum Time

خب هما نطور که از اسم آن پیداست – Inverse یعنی حال با شیب منفی روبرو هستیم و برای تجهیز تفاوت می کند که مقدار خطا چقدر باشد – البته مقداری بعنوان تاخیر در نظر می گیرد Minimum Time -Delay تا از خطاهای ناخواسته جلوگیری شود ، شکل زیر بخوبی گویا این مطلب است

در رله های حفاظتی که در بخش فشار متوسط و فشار قوی بکار روند بر اساس IEC خود شیب و نوع و معادله قسمت Inverse نیز به 3 نوع نمودار مختلف تقسیم می شود که بسته به نوع تجهیز و حفاظت از انان استفاده می شود

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!