مفهوم اتصال کوتاه

مفهوم اتصال کوتاه – در یک سیستم الکتریکال ، تمامی رله های حفاظتی ، کلید ها از آن جا قیمتی و مهم هستند که تنها جان انسان ها و یا سلامتی تجهیزات موجود را در برابر پدیده ” اتصال کوتاه” حفظ کنند.بیایید به یک کلید نگاه کنیم ، جریان مدار را قطع و یا وصل می کند ، اما یک کنتاکتور ساده هم ، همین کار را می تواند انجام دهد ، پس چه نیاز است که چندین برابر یک کنتاکتور پول و حساسیت مهندسی به خرج دهیم؟؟ جواب ، تنها یک جمله است ، ” مفهوم اتصال کوتاه”!

خود مقدمه ای که گفته شد گویای حساسیت و اهمیت موضوع اتصال کوتاه است، پس بدون هیچ مطلب اضافه تر یک راست میرویم بر سر اصل مطلب

قدرت اتصال کوتاه چیست؟

بیشترین مقدار توان که در یک سیستم قدرت میتواند به یک تجهیز در مدت زمان “خطا” اعمال شود، را قدرت قطع می گویند که بر اساس یک ولتاژ مشخص بر حسب MVA و یا kA بیان می شود

علایم اختصار

U : ولتاژ کاری سیستم بر حسب kV

Isc : مقدار جریان اتصال کوتاه بر حسب kA وبر مبنای rms

نکته : همیشه برای محاسبه مقدار قدرت اتصال کوتاه می بایست محاسبات بر اساس بدترین حالت ممکن صورت گیرد مثلا تمامی منابع قدرت ما در مدار هستند و موتور های در لحظه اتصال کوتاه به حالت ژنراتوری رفته و به نقطه اتصال کوتاه جریان تزریق می کنند- به شکل زیر نگاه کننید

همیشه بدترین حالت را در نظر می گیریم – مراقب موتور ها باشید!

جریان اتصال کوتاه : Isc= (kA rms ) -Short Circuit Current in “Root mean Square)

جریان اتصال کوتاه در انتهای تجهیز (فیدر ) -نه قبل از تجهیز قطع کننده!

این مقدار برای تنظیم رله ها و تجهیزات حفاظتی “جریان بالا ” 50/51 ANSI و یا فیوز ها کاربرد دارد مخصوصا اگر طول کابل زیاد بوده و یا امپدانس تجهیز بالا باشید مثلا ژنراتور و یا UPS

مقدار حداکثر جریان اتصال کوتاه بر حسب rms

این مقدار در ترمینال محل خطا در تجهیز قطع کننده بر حسب kA و همراه با بیان مقدار زمان بر حسب 1 و2و یا 3 ثانیه مطرح میشود که هدف از آن بیان مقاومت ” حرارتی” تجهیز است

مقدار حداکثر جریان اتصال کوتاه – پیک جریان-Idyn= (kA)

یادمان باشد جریان اتصال کوتاه ، مثل تقریبا هر جریان در سیستم قدرت یک موج است و هر موج هم دارایی ” پیک” یعنی بالاترین مقدار است و دانستن آن نیز برای ما ضروری است چرا که باید تجهیز حفاظتی ما نیز بتواند در برابر آن مقاوم باشد- شکل زیر را نگاه کنید

برای مثال جریان اتصال کوتاه 19 kA – در یک سیستم 350 MVA , 10 kV

19 کیلو آمپر جریان اتصال کوتاه دارای 20.2 کیلوآمپر پیک است

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!