اتصال کوتاه ترانسفورماتور

اتصال کوتاه ترانسفورماتور – پیرو درس گذشته و اهمیت موضوع اتصال کوتاه ، محاسبه و تسلط بر نحوه محاسبه آن بسیار مهم است

این درس پیش نیاز درس طراحی Ecodial نیز هست

در ابتدا نحوه محاسبه اتصال کوتاه در انواع تجهیزات مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به بررسی انواع اتصال کوتاه می پردازیم و در انتها تمرینی در این مورد را با هم حل میکنیم

اتصال کوتاه در ترانسفورماتورها

برای محاسبه اتصال کوتاه در ترانس ها باید ابتدا مفهوم UK% یا در اینجا با نماد Usc آشنا شویم

در ترانس زیر توجه کنید

1-ابتدا ولتاژ اولیه را صفر می کنیم

2-با توجه به شکل با لا ابتدا مدار فشار ضعیف ترانس را اتصال کوتاه – اصطلاحا” Short” میکنیم

3-حال ولتاژ اولیه یا همان U را بالا می بریم تا جریان در طرف ثانویه به جریان نامی برسد Ir

در این حالت مقدار امپدانس ترانس و Usc درصد ترانس عبارت است از :

با داشتن آن حال براحتی مقدار جریان اتصال کوتاه بر حسب kA عبارت است از

حال برای جا افتادن مطلب در بحث اتصال کوتاه ترانسفورماتور و دست گرمی هم شده تمرین زیر را کلیک و سعی کنید خود آن را حل کنید

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!