بررسی سیستم – TT

بررسی سیستم TT- همان طور که توضیح داده شد، پیاده سازی شبکه زمین بستگی به نوع تجهیز، اهمیت و سطح ولتاژ بسیار متفاوت است ،اما در اینجا به انواع به انواع آن می پرداذیم

بر اساس استاندارد IEC 60364 کلا سه نوع پیاده سازی شبکه زمین می توان متصور بود TT , TN , IT که خود شبکه زمین TN انواعی دارد که بسته به تجهیز و کشوری که استاندارد محلی در آن برقرار است خود بر 3 قسم کلی است . بصورت زیر دقت کنید:

در ادامه سعی می کنیم به هر یک بصورت مشروح بپرداذیم :

سیستم TT

در درس قبل با علامت های T , و چرایی ، مفهوم ان و جایگشت آمدن آن در حرف اول و یا دوم آشنا شدیم ، پس یک راست می رویم سر اصل مطلب ، می گوییم “TT” ، پس انتظار داریم در قسمت اول شبکه قدرت و فیدر هر دو مستقیم به زمین متصل باشند، شکل زیر نمونه ای از این سیستم را به نمایش گداشته است

سیستم TT

همان طور که پیداست در این سیستم ما اتصال مستقل به زمین نداریم ، در یک کلام تمامی تجهیزات اعم از فشار متوسط ، ترانس قدرت ، فید ها ، باس بار ها تمامی بی واسطه به الکترود و شینه اصلی زمین متصل اند

مشخصات اصلی سیستم TT

بیایید همین جا مشخصات این سیستم را بررسی کنیم

1-شاید ساده ترین راه حل مهندسی و فارغ از هر گونه پیچیدگی – شما این سیستم را برای شبکه توزیع محلی و شهر ها می بینید – کافیست به تیر چراغ برق محله خودتان نگاهی کنید ، شکل زیر را ببینید

مشخصه اول این سیستم سادگی است

2- مشخصه اصلی آن که در طول مدت عمر تجهیز ، نیاز به مانیتورینگ مداوم ندارد و همه چیز امن است – نصب یه RCD کفایت می کند

3- مشخصه اصلی و شاید نقطه ضعف آن هم باشد ، آن که با کوچکترین خطا ، سیستم اصطلاحا تریپ داده و از مدار خارج می شود

4- در این سیستم جریان نشتی به مرور زمان زیاد می شود کخ برای تجهیز خطری محسوب نمی شود ولی برای حفاظت از پرسنل و انسان حتما در این سیستم باید از RCD – Residual Current Device استفاده شود – به شکل زیر

برای استفاده از RCD بر اساس استاندارد IEC 61008 که مطمئن باشیم حفاظت از جان پرسنل به درستی انجام می شود ، عملکرد آن می بایست در بازه زمانی زیر و بر حسب سطح ولتاژ در نظر گرفته شود

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!