اتصال کوتاه

همه چیز درباره اتصال کوتاه در این درس مطرح می شود -چرا اتصال کوتاه مهم است؟انواع اتصال کوتاه؟ چگونه محاسبه کنیم؟ و در پایان تمرین ..این درس پیش نیاز درس نرم افزار Ecodial می باشد

Related Post

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!