لیست قیمت

لیست قیمت انواع تجهیزات مرتبط با صنایع اعم از برق ، مکانیک ، ابزار دقیق ، سیگنالینگ و … همه در یک – صفحه- توجه داشته باشید تمامی قیمت ها به شکل ارزی (یورو) می باشد و تنها بصورت تکی قیمت گزاری شده است، بدیهی است در پروژه ها ، بر اساس حجم سفارش و شرایط استعلام تخفیفات مقتصی اعمال خواهد شد

جهت ثبت درخواست بصورت پروژه لطفا با نامه رسمی با کلیک از اینجا درخواست خود را ارسال فرمایید

https://www.se.com/ww/en/