ابزار دقیق چیست؟

ابزار دقیق ” به زبان ساده” چیست؟ طبق معمول افراد فنی ، تعاریف پیچیده و گوناگونی را ارائه داده اند اما بگزارید به سادگی بگوییم ، ابزار دقیق به کلیه تجهیزاتی گفته می شود که کمیت های فیریکی را اندازه گیری میکند. حال این کمیت ها خواه جامدات ، سیالات و..یا هرگونه کمیتی هستند که … ادامه خواندن ابزار دقیق چیست؟