0
Menu

اسکادا به “زبان ساده” چیست؟

اسکادا به زبان ساده چیست؟ بگزارید همین اول بگویم ،”اسکادا” یک نرم افزار است! .در صنعت این نرم افزار بسته به کاربری متفاوت و برندها ،اسامی مختلفی پیدا کردند و

چگونه کنتاکتور انتخاب کنیم؟

صرف نظر از برند ، می دانیم کنتاکتور یکی از رایج ترین اجزا در هر نرم افزار کنترل صنعتی است، برای انتخاب کنتاکتور مناسب نیازمند اطلاعات دقیق در هر زمینه

error: Content is protected !!
WhatsApp chat